Muzeum Krkonoš – výstava

Muzeum Krkonoš – výstava


UdÄ›lejte si s dÄ›tmi pohádkový výlet do Muzea KrkonoÅ¡ ve Vrchlabí, kde od 1. listopadu zaÄíná výstava, která vás seznámí s životem lidí v tomto kraji od dávné minulosti po dneÅ¡ní dobu, ale také s bohatou faunou i florou. Nezapomenutelný pohádkový KrakonoÅ¡ – vládce hor, nafoukaný a nadutý pán Trautenberk, vÅ¡ak v jádru dobrý, a jeho služebnictvo – AnÄe s Kubou a hajným. Milé postaviÄky, jako by neodmyslitelnÄ› patÅ™ili do onoho drsného kraje hlubokých smrkových a bukových lesů, kdy se z klidného sluneÄného dne rázem stane studená snÄ›hová vánice. Takové byly a jsou KrkonoÅ¡e – sluneÄné a vlídné, ale i bouÅ™livé a nevyzpytatelné.

pohled na Krkonoše

Paní Ilona se svým manželem Tondou například vzpomínají na svoji pÅ™edsvatební cestu do KrkonoÅ¡ dodnes. Byli ubytováni na Labské boudÄ›. Když se vydali do hor na výlet, nemÄ›li ani tuÅ¡ení, co je Äeká za zmÄ›nu poÄasí. BÄ›hem chvilky se z klidného dne stal den plný hromů, blesků, vÄ›tru a deÅ¡tÄ›, kdy nevÄ›dÄ›li, jestli do nich nepraÅ¡tí, protože se nacházeli v místech, kde vyÄnívali nad nízkými kleÄemi borovic právÄ› oni dva. Místy se tedy posouvali dál i po kolenou. Když se drželi za ruce, jakýsi odraz blesku jimi Å¡tiplavÄ› projel. Řekli si pak, že je tímto asi spojil. Anebo možná také naopak je chtÄ›l rozpojit? Kdo ví. To ukáže až Äas. A na co se můžete na výstavÄ› těšit?

mlha v Krkonoších

Muzeum KrkonoÅ¡ se nachází v romantických prostorách pÅ™estavÄ›ného bývalého augustiniánského barokního kláštera. Rekonstrukce zapoÄala v říjnu 2017. Fandy techniky urÄitÄ› zaujme nevÅ¡ední Å™eÅ¡ení vstupu, které je pojato opravdu stylovÄ› – a to jako bychom vstupovali do skuteÄné skály. K vidÄ›ní zde jsou pak dále akvária s rybami, Å¡toly historického dolu, schodiÅ¡tÄ› ve tvaru Å¡roubovice DNA, ukázka horské louky s chránÄ›nými rostlinami a mnoho dalšího. Ve druhém patÅ™e se nachází galerie a badatelny, které budete moci navÅ¡tívit také. Výstavu je možné zhlédnout každý den mimo pondÄ›lí od 9:00 – 17:00 hodin, pÅ™iÄemž poslední vstup je v 16:00 hod. Cena vstupného Äiní 200 KÄ, snížené vstupné 100 KÄ a rodinné 400 KÄ.