Uvažujete, kde a jak budete ve stáří bydlet?

Uvažujete, kde a jak budete ve stáří bydlet?


Způsob bydlení významně ovlivňuje kvalitu života. Proto je o seniorské bydlení v naší republice stále větší zájem. Demografický vývoj signalizuje stárnutí společnosti a stát, společně s organizacemi a spolky jsou nuceni na tuto situaci reagovat a připravit se na ni. Jednotlivé obce začínají hledat nové způsoby, jak vyřešit bydlení pro ty, kteří to nejvíce potřebují.
senioři na procházce
Fakt, že ideálním bydlením pro seniory je zůstat ve svém původním prostředí, tam, kde má člověk svoje kořeny a přátelé. Vícegenerační domy, ve kterých zůstává jádrem zabezpečení starších lidí rodina, jsou ideálním řešením. Ve chvíli, kdy senior kvůli svým problémům potřebuje pomoc, kterou už jim plně nemůže rodina zajistit, je potřeba najít nové, adekvátní bydlení. Domovy pro seniory, zajišťující pečovatelskou službu, vytvoří mnohdy seniorům prostředí, ve kterém se opět cítí dobře. V současné době v nich najdou pomoc i senioři se sníženou soběstačností z důvodů poruchy paměti, chování a orientace, kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled. Bez kterého mohou ohrožovat zdraví a život svůj i svého okolí.
v domově pro seniory
Pokud lidé ve svém životě čelí osamocenía chtějí svůj seniorský věk prožívat aktivně, ve společnosti vrstevníků, ideálním řešením je bydlení v komunitním centru. Omezením samoty ve stáří se prodlužuje fyzická i duševní svěžest a hlavně soběstačnost stárnoucího člověka. Komunitu v centru lze chápat jako širší rodinu, zapojenou do kontextu sousedství či lokality. Pokud je takový druh bydlení dobře navržen, odměnou je kvalitní bydlení ve fungujícím společenství lidí. Kde se jednotlivec necítí osamocen a lidé si dokážou navzájem pomoci. Tato pomoc je v každém případě dobrovolná. Nastavený systém vede k vysoké míře soběstačnosti i v pokročilém věku, což pomáhá udržet jistou dávku osobní důstojnosti. Na kterou často v zařízeních pro seniory nezbývá prostor.